Päämääränämme on olla yhdistämässä sterilointityöstä kiinnostuneita eläinlääkäreitä ja olla edistämässä heidän valmiuksiaan toimia heikoimmassa asemassa olevien koirien ja kissojen eteen. Steriloinnit ovat toimintamme ydin.

 

 

Tarkoituksenamme on parantaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä hallita katueläinpopulaatioita kestävästi ja humaanisti Euroopan kehittyvissä osissa, kissojen osalta myös Suomessa.

 

KEINOMME: - steriloinnit - rokotukset - tunnistusmerkintä  - valistus ja koulutus

AlmaHelp Association ry

 

  • Voittoa tavoittelematon vapaaehtoisjärjestö
  • Rekisterinumero 215.511
  • Merkitty rekisteriin 5.8.2015
  • Kotipaikka Jyväskylä

 

 

One Health

 

Eläin- ja ihmisterveysasiat kulkevat käsi kädessä ja vaikuttavat ympäristömme hyvinvointiin. Olemme kaikki riippuvaisia toisistamme, ja terveytemme on yhteinen.

 

Yhdistyksemme toiminta auttaa ehkäisemään

eläintautien ja zoonoosien leviämistä ihmisiin.

Paikan päällä auttamista

Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten järjestöjen ja eläinlääkärien kanssa. Pyrimme vaikuttamaan lainsäädännöllisiin asioihin eläinsuojelun edistämiseksi EU:ssa. Visiomme on, että jo lähitulevaisuudessa EU rahoittaisi näitä kestävän ja humaanin kannanhallinnan tärkeimpiä työkaluja - sterilointeja.

©2016 AlmaHelp Association

Steriloinneilla ehkäistään ei-toivottujen pentueiden syntymistä
Katsomme tärkeäksi paikan päällä tapahtuvan auttamisen
Steriloinneilla ehkäistään ei-toivottujen pentueiden hylkäämistä
Sterilaatiolla parannetaan yksittäisen koiran terveyttä ja elämänlaatua
Mikrosirutuksella tavoitellaan vastuullista lemmikinomistajuutta
Rabiesrokottamisella rakennetaan sekä parempaa eläin- että kansanterveystilannetta

Member of

AlmaHelp Association ry